Scroll to top

Obiecte de inventar: casare, valoare, exemple, cont plus alte informații


Organic Agency - noiembrie 26, 2022 - 0 comments

Înțelegerea mecanismului de funcționare a obiectelor de inventar este important pentru cei care dețin o companie deoarece ajută la optimizarea plății impozitelor și a fluxurilor de numerar. În articolul de astăzi îți vom prezenta toate informațiile relevante în acest sens.

Ce sunt obiectele de inventar?

Dacă vrem să conturăm o definiție obiecte de inventar, putem spune că acestea reprezintă acele bunuri (sau active circulante) ce sunt utilizate pe o perioadă mai mica de un an, fiind înregistrate în contabilitate ca o cheltuială totală, în momentul achiziției și dării în funcțiune. De asemenea, valoarea individuală a obiectelor de inventar trebuie să fie mai mică de 2500 RON.

Conturi contabile obiecte de inventar

Atunci când sunt înregistrate în contabilitate, obiectele de inventar se reflectă în următoarele conturi:

 • 303 Materiale de natura obiectelor de inventar – cont în care se înregistrează achiziția acestora;
 • 323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare;
 • 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – cont în care este înregistrată darea în folosință;
 • 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință – înregistrare extracontabilă, utilă cu ocazia inventarierii patrimoniului.

Înregistrarea contabilă se face astfel:

Pentru achiziție

 

Darea în folosință

În același timp, sumele pot fi înregistrate extracontabil în contul 8035 „stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință”. Această înregistrare este foarte utilă în momentul în care se realizează inventarierea patrimoniului deoarece oferă o evidență clară a obiectelor de inventar date în folosință pe parcursul timpului, reprezentând o bază important pentru verificarea acestora.

Obiecte de inventar vs mijloace fixe

Mijloacele fixe reprezintă bunuri care generează beneficii economice viitoare și care sunt deținute de către o companie pe o perioadă mai mare de un an. Ele sunt utilizate în procesul de producție sau de prestare de service, poți fi închiriate terților sau folosite în scop administrative. 

Obiectele de inventar sunt deținute pe o perioadă mai mica de un an, în timp ce mijloacele fixe trebuie să fie deținute pe o perioadă mai mare de un an.

Obiectele de inventar au valoare mai mica de 2500 RON, mijloacele fixe au o valoare mai mare de această sumă.

O a treia diferență este dată de amortizare: obiectele de inventar nu se amortizează în timp ce, cea mai mare parte a mijloacelor fixe, da.

De exemplu, un laptop cu o valoare de 2000 RON va fi considerat obiect de inventar iar cheltuiala cu achiziționarea sa va fi deductibilă integral în luna în care a fost achiziționat. În schimb, un laptop cu valoarea de 4500 RON va intra în categoria mijloacelor fixe. Cheltuiala cu achiziționarea sa va fi deductibilă lună de lună pe întreaga durată de viață a acestuia, conform normelor specific elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Exemple de obiecte de inventar

Printre cele mai întâlnite obiecte de inventar se regăsesc următoarele:

 • Echipamente de birotică;
 • Echipamente de muncă;
 • Echipamente de protecție;
 • Articole de tip mic mobilier;
 • Scule, dispozitive și aparate de măsură și control;
 • Materiale sportive;
 • Echipament alpin/militar;
 • ambalaje care se utilizează în interiorul unității;
 • matrițele folosite la executarea anumitor produse și alte obiecte similar.

Informații importante despre lista obiectelor de inventar

Aceasta reprezintă documentul prin care se ține evidența materialelor de natura obiectelor de inventar, până în momentul scoaterii lor din uz. El se întocmește într-un singur exemplar și se arhivează în cadrul departamentului financiar-contabil.

Această listă include Informații importante despre stocurile intrate în gestiune precum:

 • data achiziției obiectelor de inventar;
 • data la care acestea au fost date în folosință;
 • valoarea obiectelor de inventar;
 • obiectele de inventar care au fost scoase din evidență;
 • obiectele de inventar care nu au fost date în folosință.

Lista obiectelor de inventar are la bază următoarele documente justificative:

 • factura de achiziție și NIR-ul (nota de recepție și constatare diferențe);
 • fișa de magazie – pentru evidența operativă a stocurilor;
 • fișa de magazie a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosință;
 • bonul de consum –  stă la baza înregistrării ieșirilor din gestiune.

Casare / Vânzare obiecte de inventar – Scoatere din evidență

Scoaterea din evidență a obiectelor de inventar se poate realiza în două moduri:

 • prin casare;
 • prin vânzare.

Procesul de casare al obiectelor de inventar date în folosință se realizează pe baza propunerilor unei comisii de inventariere, în urma hotărârii organelor de conducere care au aceste competențe (în concordanță cu actul constitutive al fiecărei companii). Ulterior se întocmește un „Proces-verbal de scoatere din funcțiune/de declasare a unor bunuri materiale”. Din punct de vedere contabil, în baza procesului verbal de casare se face creditarea contului 8035.

În al doilea caz, obiectele de inventar se trec în contul de mărfuri și în același timp cu înregistrarea vânzării se efectuează contabil scoaterea din gestiune. Este important de menționat faptul că vânzarea obiectelor de inventar generează venituri care sunt incluse în baza de impozitare.

Întrebări frecvente

Cine trebuie să țină o evidență a obiectelor de inventar?

Toate companiile au această obligație și așa cum se întâmplă și cu evidența contabilă general, evidența obiectelor de inventat intră în responsabilitatea contabilului

Cum se ține evidența obiectelor de inventar?

În vederea realizării unei evidențe a obiectelor de inventar se realizează un registru, în format electronic sau tipărit. Acesta se numește fișă de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință.

Related posts