Scroll to top

Lichiditatea – Ce este? Formula, tipuri & active


Organic Agency - noiembrie 24, 2022 - 0 comments

Ce este lichiditatea?

Lichiditatea descrie măsura în care un activ poate fi cumpărat sau vândut rapid la un preț care reflectă valoarea sa intrinsecă. Numerarul este considerat cel mai lichid activ, deoarece poate fi convertit cel mai rapid și mai ușor în alte active.

 Lichiditatea înseamnă cât de repede poți să vinzi un lucru pe care îl deții, mai exact ușurința cu care un activ sau titlu de valoare poate fi transformat în numerar. Spre exemplu, proprietatea este considerată un activ nelichid pentru că convertirea acesteia în bani poate fi destul de dificilă și anevoioasă.

De ce este lichiditatea importantă?

În cazul în care piețele nu sunt lichide, devine dificil ca activele sau titlurile de valoare să se vândă sau convertească în numerar. Lichiditatea scade foarte mult cu cât un lucru este mai rar. De exemplu, deții o mașină de epocă care are un preț de 250.000 euro, dar pentru că există doar 20 în toată lumea vrei să o vinzi imediat cu 300.000 euro. Cel mai probabil, nu o vei vinde imediat sau poate niciodată la acest preț. Însă dacă o vinzi sub prețul pieței va crește lichiditatea.

Cu toate acestea, dacă nu există o piață (adică nu există cumpărători) pentru obiectul tău, atunci acesta este irelevant, deoarece nimeni nu va plăti nici măcar o sumă apropiată de valoarea sa estimată. Acest lucru înseamnă că activul este foarte lipsit de lichiditate. Pentru a crește lichiditatea bunul trebuie să fie ofertant, iar prețul mai mic. Cu toate acestea, există și excepții: pentru aur, care este mai rar, prețul va crește.

De asemenea, în ceea ce privește lichiditatea unei firme, societățile trebuie să dețină suficiente active lichide pentru a-și acoperi obligațiile pe termen scurt, cum ar fi facturile sau salariile, altfel se vor confrunta cu o criză de lichidități, care ar putea duce la faliment.

Mai mult, o casă sau o mașină sunt bunuri nelichide, deoarece poate dura câteva săptămâni sau luni pentru a găsi un cumpărător și alte câteva săptămâni pentru a finaliza tranzacția și a primi plata. În plus, comisioanele de intermediere tind să fie destul de mari (de exemplu, 5–7% în medie pentru un agent imobiliar).

Tipuri de lichiditate

Lichiditatea apare sub trei forme și anume: lichiditate generală, lichiditate imediată și lichiditate curentă. De regulă, atunci când analizează o companie, investitorii sunt interesați de companiile cu ratele de lichiditate peste 1,0%. Vom prezenta, pe scurt, cele trei tipuri.

 

Lichiditate generală

Lichiditatea generală indică capacitatea firmei de a-și acoperi toate datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor. Datoriile pe termen scurt pot fi: salariile, datoriile bancare, financiare, etc. Activele curente pot fi stocuri, creanțe și disponibilitățile bănești.

 

Lichiditate imediată

Lichiditatea imediată reprezintă capacitatea firmei de a-și acoperi datoriile pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilanț. Nu toate activele se pot converti în numerar într-un termen scurt. Stocurile necesită un proces îndelungat de fabricație, de aceea este relevant calculul lichidității imediate, adică prin excluderea acestora.

 

Lichiditate curentă

Lichiditatea curentă măsoară capacitatea unei societăți de a-și plăti datoriile pe termen scurt cu activele pe termen scurt din bilanț. Dacă valoarea rezultată este între 1–2,5 înseamnă că societatea are capacitatea de a-și plăti datoriile curente fără să se împrumute sau să vândă o parte din activele imobilizate. O companie cu o lichiditate sub 1 se presupune că nu deține banii disponibili pentru a-și achita obligațiile pe termen scurt în situația în care toate ar fi scadente imediat. 

Pe lângă cele menționate mai sus, aducem în vedere și următoarele tipuri de lichiditate:

 

Lichiditatea de piață

Lichiditatea de piață se referă la situația în care o piață, cum ar fi piața de acțiuni sau piața imobiliară din București asigură vânzarea și cumpărarea bunurilor la un preț stabil și în condiții de transparență.

 

Lichiditate contabilă

Lichiditatea contabilă măsoară ușurința cu care o persoană sau o societate își poate îndeplini obligațiile financiare cu activele lichide de care dispune, anume capacitatea de a achita datoriile la scadență.

  Cărțile foarte rare sunt lipsite de lichiditate și probabil nu vor fi cumpărate la adevărata lor valoare. Evaluarea lichidității contabile înseamnă compararea activelor lichide cu pasivele curente sau cu obligațiile financiare care ajung la scadență în termen de un an.

Cum se împart activele în funcție de lichiditate?

În funcție de gradul de lichiditate, există active lichide și active cu un nivel redus de lichiditate. 

  • Activele lichide – numerarul, acțiuni, banii din conturile bancare, facturi de încasat, etc.;
  • Active cu un nivel redus de lichiditate – obiectele de artă, autoturisme, proprietăți imobiliare, utilaje, etc.

Masurarea lichiditatii – Formula de calcul

Formulă Lichiditatea generalăActive curente / Datorii curente

Formulă Lichiditatea imediată: (active curente – stocuri ) / datorii curente

Formulă lichiditate curentă: Active curente/datorii curente

Să presupunem, de exemplu, că activele curente ale unei companii totalizează suma de 25.000 de lei, iar datoriile curente sunt în valoare de 32.000 de lei. Acest lucru înseamnă că raportul curent este  25.000 lei / 32.000  = 0,78125. Teoretic, o companie cu un raport curent mai mic de 1 nu are suficiente active curente pentru a-și acoperi datoriile curente și astfel ar putea avea probleme de lichiditate.

Rata de numerar este cea mai exigentă dintre ratele de lichiditate. Aceasta evaluează capacitatea unei societăți de a rămâne solvabilă în caz de urgență. Echivalentele de numerar pot fi de exemplu: titluri de valoare, depozitele, etc.

Formulă rată de numerar:  Numerar și echivalente de numerar / datorii curente

Formulă rentabilitate financiară: (Profit net/Capital propriu) * 100

Dacă valoarea rezultată este mai mare decât 5%, înseamnă că activitatea desfășurată în cadrul societății a fost eficientă din punctul de vedere al capitalului propriu.

Rata solvabilității generale calculează capacitatea societății de a-și plăti datoriile. Dacă rata solvabilităţii este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. 

Formulă rată solvabilitate generală: Active totale/Datorii curente

Ce presupune riscul de lichiditate?

Riscul de lichiditate se referă la expunerea societății la pierderi ca urmare a incapacității de plată la scadență. Așadar, nu există numerar suficient pentru plata datoriilor. Antreprenorii trebuie să evalueze din timp probabilitatea de a avea nevoie de numerar și de a îl folosii pentru a putea face față oricăror situații neprevăzute. Investitorii, managerii și creditorii folosesc ratele de măsurare a lichidității atunci când decid nivelul de risc al unei organizații.

  Dacă o societate are un risc de lichiditate mare, va trebui să vândă activele pentru a reduce discrepanța dintre lichiditățile disponibile și plata datoriilor. De exemplu, este posibil ca vânzarea unei case în valoare de 1.600.000 de euro să nu aibă niciun cumpărător atunci când piața imobiliară este în scădere. Agenția imobiliară ar putea să vândă casa la un preț mai mic dacă are nevoie de bani rapid și dacă trebuie să vândă în timp ce piața este în scădere.

 

Diferența dintre lichiditate & solvabilitate

Lichiditatea și solvabilitatea sunt două concepte importante pentru afacere. Lichiditatea se referă la capacitatea de plată a datoriilor curente, iar solvabilitatea presupune capacitatea unei societății de a-și plăti datoriile pe termen mediu și lung. Societatea solvabilă deține, de regulă, mai multe active decât pasive (datorii). Solvabilitatea se mai traduce și prin capacitatea unei firme de a-și desfășura activitatea pe termen lung, anual. 

Cu cât societatea deține mai multe active (mijloace fixe, numerar, etc), deci cu cât gradul de solvabilitate este mai ridicat, cu atât societatea va putea să își plătească datoriile pe termen scurt mai repede. Dacă lichiditatea activelor este ridicată, solvabilitatea nu va putea fi atinsă rapid.

Fluxul de numerar în legătură cu lichiditatea & solvabilitatea

Fluxul de numerar reprezintă valoarea netă a numerarului pe care o entitate îl primește și îl plătește pe parcursul unei perioade. Lichiditatea și solvabilitatea întreprinderii în relație cu fluxul de numerar, este esențială în evaluarea situației financiare.

Fluxul de numerar se creează atunci când există un echilibru între încasările unei firme și plata datoriilor exigibile. Cu toate acestea, multe firme nu reușesc să încaseze la timp facturile emise pentru vânzarea produselor și prestarea de servicii, iar pe termen lung acest lucru se traduce prin incapacitatea de plată a datoriilor. Cu cât un activ este mai lichid, cu atât mai ușor va fi pentru companie să îl transforme în numerar și să îmbunătățească fluxul de numerar. De exemplu, obligațiunile sunt, în general, mai ușor de transformat în numerar decât vânzarea unui imobil. O rată de solvabilitate a fluxului de numerar ridicată înseamnă că întreprinderea generează suficient numerar pentru a-și plăti datoriile (vezi formula de mai sus).

 Exemple de lichiditate în business

Lichiditatea firmei reprezintă capacitatea de a converti activele în numerar sau de a dobândi numerar pentru a-și plăti datoriile, cum ar fi salariul angajaților, facturile de plată, taxele, etc. 

Compararea obligațiilor pe termen scurt cu numerarul disponibil și cu alte active lichide vă ajută să înțelegeți mai bine poziția financiară a afacerii și să calculați ratele de lichiditate. De exemplu, dacă o firmă deține acțiuni sau obligațiuni, acestea pot fi vândute rapid, astfel încât aceste investiții ar fi considerate lichide. Dacă o companie este foarte cunoscută, are profit, oferă dividende și încredere, atunci se consideră că este lichidă.

Pentru a măsura în ce măsură o societate își va îndeplini obligațiile legate de datoriile pe termen scurt, va trebui să țină cont de activele sale lichide.

 

Întrebări frecvente:

Care sunt cele mai lichide active sau titluri de valoare?

Activele cele mai lichide sunt cele care stârnesc interes din partea investitorilor. Cel mai lichid activ este numeralul, urmat de echivalentul acestuia (de exemplu, monedele de aur).

 

Care sunt activele și titlurile de valoare nelichide?

Un imobil, o operă de artă sau o mașină sunt active nelichide, deoarece poate dura câteva săptămâni sau luni pentru a găsi un cumpărător.

 

De ce sunt unele acțiuni mai lichide decât altele?

De cele mai multe ori, interesul și nevoia pentru un anumit lucru dictează gradul de lichiditate al unui activ. Astfel, cele mai lichide acțiuni sunt cele care prezintă un interes deosebit din partea diverșilor actori de pe piață și un volum mare de tranzacții zilnice.

 

Care piață are lichiditatea cea mai scăzută?

Dacă ne întrebăm care piață are lichiditatea cea mai scăzută, cu siguranță ne vom gândi la piața mașinilor clasice, cailor de curse, instrumente financiare complexe, etc. O serie de caracteristici fac ca o piață să aibă gradul de lichiditate scăzut, inclusiv dificultatea de a executa rapid o tranzacție. Piața imobiliară a fost de mult timp catalogată ca fiind o piață nelichidă. 

Related posts