Scroll to top

EBITDA – Cum se calculează? Formulă & Definiție


Organic Agency - noiembrie 4, 2022 - 0 comments

Ce este EBITDA?

EBITDA este prescurtarea din engleză a sintagmei ”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. Prin urmare, o definiție EDITDA ar spune că este acel indicator care arată companiilor ce profit au după ce plătesc cheltuielile cu materiile prime, materialele, utilitățile, salariile cu toate contribuțiile și impozitele aferente, chiriile și orice altă cheltuială specifică activității desfășurate.

Calcul EBITDA – Care este formula?

Cea mai utilizată formulă EBITDA este următoarea:

EBITDA = profit net + dobânzi + taxe + depreciere + amortizare

De asemenea, se mai folosește și următoarea formulă de calcul EBITDA:

EBITDA = profit operational + depreciere + amortizare

În procesul de calcul EBITDA, una dintre cele mai frecvente întrebări este „Cum se calculează profitul net?” Profitul net este reprezentat de rezultatul activității comerciale a unei companii. Acesta se obține prin calculul diferenței dintre venituri și cheltuieli. Este un indicator financiar important deoarece oferă informații despre performanța activității companiei.

Cheltuielile cu dobânzile provin din banii pe care o companie i-a împrumutat pentru a-și finanța activitățile. Companiile au structuri de capital diferite, ceea ce duce la cheltuieli diferite cu dobânzile. Prin urmare, este mai ușor să se compare performanța relativă a companiilor prin adăugarea dobânzii înapoi și ignorând impactul structurii capitalului asupra afacerii.

Taxele variază și depind de regiunea în care își desfășoară activitatea afacerea. Acestea sunt o funcție a regulilor fiscale ale unei zone, care nu fac cu adevărat parte din evaluarea performanței unei echipe de management și, prin urmare, mulți analiști financiari preferă să le adauge atunci când compară mai multe afaceri.

Deprecierea și amortizarea (D&A) depind de investițiile istorice pe care compania le-a făcut și nu de performanța operațională curentă a afacerii. Companiile investesc în active fixe pe termen lung (cum ar fi clădiri sau vehicule) care își pierd valoare din cauza uzurii.

Amortizarea este acea procedură prin care costul total al unui bun este eșalonat pe întreaga durată de utilizare a acestuia. În schimb, deprecierea apare o dată cu devalorizarea bunului a achiziționat – bunul se învechește, se deteriorează din cauza unei utilizări necorespunzătoare, ori nu mai este relevant în raport piața din prezent.

Istoria EBITDA – Cum a aparut?

Indicatorul EBITDA a fost inventat, initial, de miliardarul american din industria media, John Malone, în anii ’70, ca o modalitate de a analiza capacitățile de generare de numerar ale companiilor din domeniul telecomunicațiilor. Malone a susținut că EBITDA era o modalitate mai bună de a analiza companiile cu o creștere intensă de capital în locul EPS-ului(Earnings per Share/profit net pe acțiune) pe atunci popular. Principala sursă de creștere a companiilor de televiziune prin cablu a fost achiziționarea de sisteme și investițiile în extinderea infrastructurii; EPS nu a reflectat această creștere.
În anii ’80, metrica a fost popularizată prin achiziții cu efect de levier care vizau firmele aflate în dificultate. Firmele au folosit EBITDA pentru a evalua dacă compania țintă ar putea deservi datoria utilizată pentru finanțarea tranzacțiilor.

Când se utilizează EBITDA?

EBITDA poate fi utilizat pentru a urmări și compara profitabilitatea subiacentă a companiilor, indiferent de ipotezele de amortizare sau opțiunile de finanțare ale acestora.

În general, se folosește pe scară largă în analiza industriilor intensive în active, cu o mulțime de imobilizări corporale și, în mod corespunzător, costuri mari de amortizare, fără numerar. 

De asemenea, investitorii sunt cei care urmăresc variațiile acestui indicator deoarece o creștere a valorilor sale subliniază îmbunătățirea profitabilității de-a lungul unei perioade de timp. 

Se poate apela la calcul EBITDA și pentru a se estima valoarea de viață a unei companii, în situația în care aceasta urmează să fie achiziționată de o altă companie sau va avea loc un proces de fuziune.

Avantaje EBITDA

Calcularea EBITDA este importantă pentru proprietarii de afaceri din două motive principale. În primul rând, EBITDA oferă o idee clară asupra valorii companiei. În al doilea rând, demonstrează valoarea companiei pentru potențialii cumpărători și investitori, oferind o imagine mai clară asupra oportunităților de creștere ale companiei.

Acest indicator analizează și compară profitabilitatea între companii și industrii având în vedere că elimină impactul deciziilor financiare, guvernamentale și contabile pentru a contura o imagine brută asupra câștigurilor. Prin urmare, este folosit de proprietari de afaceri, investitori și analiști financiari din întreaga lume. Este o formula important care asigură o imagine de ansamblu asupra valorii unui afaceri, ajutând la luarea deciziilor strategice importante. 

Dezavantaje & Limitari EBITDA

Printre dezavantajele și limitările EBITDA se numără următoarele:

  • Nu este acceptat conform standardelor GAAP (sau SEC și IFSB) – în ciuda utilizării sale populare, EBITDA este o măsură non-GAAP. Ca urmare, nu există un organism de conducere care să supravegheze modul în care este calculat EBITDA. Acest lucru permite organizațiilor să determine și să raporteze EBITDS numai dacă își doresc.
  • Maschează presiunea financiară a datoriilor – prin adăugarea cheltuielilor cu dobânzile, EBITDA ignoră costul datoriilor. Companiile care dețin datorii mari cu rate ale dobânzilor ridicate pot părea nerealist de profitabile sub EBITDA, deoarece cheltuielile cu dobânzile sunt încă obligații financiare ale companiei.
  • Ignoră costurile activelor – prin adăugarea cheltuielilor cu dobânzile și amortizarea, EBITDA tratează activele ca și cum ar fi gratuite.
  • Ignoră capitalul de lucru – EBITDA nu ia în considerare numerarul necesar pentru a menține, efectiv, modelul de afaceri în funcțiune. 

EBITDA – Indicatori derivati

Există trei indicatori derivați din EBITDA:

EBT (Earnings before Taxes)

Indicatorul EBT reprezintă profitul obținut înainte de plata impozitelor. Se folosește pentru a analiza profitabilitatea unei companii, fără a ține cont de impactul regimului fiscal aplicat. Analiza sa face mai ușoară realizarea unei comparații între companii din diferite țări deoarece cotele de impozitare pot diferit destul de mult de la un teritoriu la altul.

Formula de calcul EBT = Profitul net + Cheltuiala cu impozitul

EBIT (Earnings Before Interests & Taxes)

Acest indicator este cunoscut ca și profitul înainte de dobânzi și impozite, profit din exploatare sau profit operațional. El arată care este venitul net al unei companii înainte de a se deduce cheltuielile cu impozitul pe venit și cele cu dobânzile. Se folosește pentru a analiza performanța operațiunilor de bază ale unei companii, fără ca diferitele coșuri de structură de capital și cheltuieli fiscale să aibă impact asupra profitului.

Formulă de calcul EBIT = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele

EBITDAR (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs)

Acest indicator arată care sunt veniturile unei companii înainte de plata dobânzilor, impozitelor, amortizării, costurilor de restructurare sau de închiriere. Se folosește, în special, pentru a analiza starea financiară și performanța economică a companiilor care au trecut printr-un proces de restructurare în ultimul an. De asemenea, poate fi foarte util pentru companii care au costuri de închiriere ridicate precum restaurante, hipermarketuri, cazinouri.

Formula de calcul  EBIDAR= Profit Net + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea + Cheltuieli cu chiria + Costurile de restructurare sau EBITDAR= EBIDA+ Cheltuieli cu chiria + Costurile de restructurare

EBITDA – Exemple de calcul

În principiu, cel mai facil se folosesc formule de calcul indicatori de performanta în Excel. O dată introduși indicatorii financiari și formulele aferente EBITDA, sumele se calculează automat. În acest mod se obține un calculator EBITDA propriu.

Pentru a vedea cum se calculează EBITDA, este necesar să se urmărească pașii de mai jos.

Pasul 1 Calcul profit brut


Pasul 2 Calcul profit net

Pasul 3 Calcul EBITDA

EBITDA utilizat în evaluare (EV/EBITDA multiplu)

Atunci când se compară două companii, raportul Enterprise Value/EBITDA poate fi utilizat pentru a arăta investitorilor dacă o companie este supraevaluată (raport ridicat) sau subevaluată (raport scăzut). Este important să se compare companii de natură similară (aceeași industrie, operațiuni, clienți, marje, rata de creștere etc.), deoarece diferitele industrii au rate medii foarte diferite (raporturi mari pentru industriile cu creștere mare, rate scăzute pentru industriile cu creștere scăzută). 

Indicatorul este utilizat pe scară largă în evaluarea afacerilor și se calculează prin împărțirea valorii unei companii la EBITDA.

 

EBITDA utilizat în modelarea financiară

EBITDA este folosit frecvent în modelarea financiară ca punct de plecare pentru calcularea fluxului de numerar liber, fără efect de levier. EBITDA este o metrică atât de frecvent calculată în proiectele financiare încât este utilă folosirea ei ca punct de referință, chiar dacă un model de flux de numerar actualizat (DCF) evaluează afacerea doar pe baza fluxului de numerar liber.

Diferenta dintre EBITDA & Profitul net

EBITDA arată suma generată de o companie din activitatea sa curentă, înainte de a fi plătite taxele și datoriile, reflectând în același timp și cheltuielile care nu se bazează pe bani cash (amortizarea și deprecierea). În schimb, profitul net pune în valoare veniturile totale ale companiei după ce au fost plătite cheltuielile, impozitele și taxele.

 

Diferenta dintre EBITDA, EBT si EBI

EBITDA reprezintă acumularea brută din activitatea de exploatare a unei companii, amortizare și provizioane pentru depreciere care sunt calculate însă nu plătite.
EBIT arată care este profitul înainte de plata dobânzilor și a impozitului.
EBT este profitul obținut înainte de plata impozitului.

EBITDA vs. EBIT

EBIT este considerat un indicator al profitului companiei, pentru calculul căruia se iau în considerare toate cheltuielile. mai puțin dobânzile și impozitul. În schimb, EBITDA scoate în evidență performanțele operaționale reale ale unei companii, fără cheltuieli ascunse precum dobânzi, impozite, amortizări și deprecieri.

EBITDA vs. Fluxul de numerar operational

Fluxul de numerar operational arată fluxul de numerar care este generat de procesele și operațiunile unei companii, fără a se ține cont de cel din activitățile de finanțare sau de investiții. EBITDA face aproximativ același lucru cu excepția faptului că nu ia în calcul dobânzile ori taxele (în fluxul de numerar operațional ambele sunt incluse deoarece reprezintă cheltuieli în numerar). Ambii indicatori includ amortizarea și deprecierea și urmăresc să determine sumele de bani generate de operațiunile de bază ale unei companii.

Întrebări frecvente:

Cum arată un EBITDA bun?

Ideea unui „EBITDA bun” depinde de mai mulți factori, mai degrabă decât de o cifră unică. De exemplu, un EBITDA bun poate include valori de referință din industrie, propriile cheltuieli de afaceri și fluxul de numerar, dar, de asemenea, câțiva factori suplimentari pot intra în joc. În general, este dificil să se cuantifice un „EBITDA bun”, cu excepția cazului în care se cunoaște și EBITDA-ul companiilor concurente.

Propriul EBITDA se poate evalua prin marja EBITDA. Această cifră oferă o evaluare numerică exprimată ca procent, care este mai puțin dependentă de condițiile industriale mai largi și se calculează folosind următoarea formulă: Marja EBITDA = EBITDA / Venitul total

De exemplu, dacă EBITDA este de 400.000 USD, iar venitul total este de 4.000.000 USD, marja EBITDA este de 10%. O marjă EBITDA de 10% sau mai mult este, de obicei, considerată bună, deoarece companiile listate la S&P-500 au marje EBITDA între 11% și 14%, în cea mai mare parte.

 

Ce este amortizarea în EBITDA?

În EBITDA, amortizarea se referă la cheltuielile imobilizărilor necorporale. Activele necorporale sunt active non-fizice; exemplele includ fondul comercial, drepturi de autor, brevete, nume comerciale, liste de clienți, contracte și acorduri de franciză. Activele necorporale sunt, de obicei, complexe în comparație cu activele fixe, dar sunt incluse în bilanțul unei companii și au o durată de viață utilă cu mai multe perioade.

Related posts