Scroll to top

Tot ce trebuie să știi despre contractul de comodat


Organic Agency - noiembrie 5, 2022 - 0 comments

Când viața profesională urmează drumul antreprenorialului, lucrurile iau o întorsătură la 180 de grade față de postura în care ești angajat. Modul în care afacerea funcționează, cât și organizarea acesteia, sunt aspecte ce vor dicta viitorul afacerii tale.

Nimeni nu îți poate oferi toate informațiile de care ai nevoie la început de drum pentru a-ți pune afacerea în mișcare. Și, până la urmă, asta înseamnă o bună parte din viața antreprenorială. Să înveți cum să implementezi o idee bună din toate punctele de vedere.

Partea legală. Da, un subiect de care ne-am feri cât de mult am putea, însă inevitabilul va avea loc o dată și o dată. Poate te gândești de ce să îți mai asumi încă o responsabilitate când există atâtea companii la care poți delega această parte. Total corect însă, este important pentru tine să știi ce se întâmplă cu afacerea ta în toate particularitățile, nu?

Azi acoperim un subiect peste care nici un antreprenor nu poate să treacă și anume, contractul de comodat. Probabil ai deja întrebările tale: La ce îmi trebuie? Unde îl fac? Cine îl înregistrează? – cu răbdare și dedicare, îți promitem că la finalul acestui articol vei avea toate răspunsurile. Dacă ai 10 minute să îți dedici din timpul tău, noi te răsplătim cu informații valoroase.

Ce este un contract de comodat?

Hai să o luăm cu începutul. În cea mai simplă definiție, contractul de comodat, reglementat de art. 2146 din Noul Cod Civil, este un act prin intermediul căruia are loc un împrumut. Poate l-ai mai întâlnit sub termenul de contract de folosință. Întocmind un astfel de contract, o persoană, denumită în contract comodant, oferă dreptul de folosință asupra unui bun fizic, mobil sau imobil, unei alte părți, denumită în contract comodatar.

Mai trebuie să reții că acest tip de contract de comodat reprezintă, în esență, un document care face posibilă închirierea unui bun fără obligații de plată. Totuși, există excepții în care cele două părți stabilesc o sumă de bani care trebuie virată la un anumit termen, de comun acord.

Care sunt elementele unui contract de comodat?

 Acest contract trebuie să acopere în mod obligatoriu o serie de aspecte pentru a putea fi valid, așa că este important să treci în cadrul acestuia următoarele lucruri:

 • Datele comodantului și ale comodatarului: nume, serie buletin, CNP, adresă și așa mai departe;
 • Obiectul contractului: fac referire strict la bunul care urmează să fie dat spre utilizare;
 • Durata contractului: poate fi pentru o perioadă determinată sau nedeterminată;
 • Obligațiile comodatului;
 • Obligațiile comodatarului;

MODEL CONTRACT DE COMODAT

Exemplu contract de comodat bunuri mobile
Exemplu contract de comodat bunuri imobile
Exemplu contract de comodat autoturism

Pe ce perioadă se poate stabili un contract de comodat?

După cum am menționat mai sus, contractul de comodat poate fi stabilit pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În cazul în care se alege prima variantă, cea în care cele două părți stabilesc de comun acord o dată de expirare, este recomandat să se stabilească o perioadă cât mai realistă și lungă, astfel încât să nu fie nevoie de o reînnoire a acestui contract.

Care sunt tipurile de contract de comodat?

Chiar dacă cele mai cunoscute forme de contract de comodat sunt cele prin care se dă în drept de folosință un imobil, cu scopul de fi punctul de lucru al unei afaceri, mai există și alte tipuri de bunuri care pot fi împrumutate. Deci, avem următoarele tipuri:

Contract de comodat bunuri mobile

Comodatarul oferă dreptul de folosință a unor bunuri precum echipamente electrocasnice, diverse obiecte de mobiliere și așa mai departe;

Contract de comodat bunuri imobile (sediu social, teren agricol)

Comodatarul oferă dreptul de folosință a unor bunuri precum apartamente, vile, case și așa mai departe;

Contract de comodat Autoturisme

Comodatarul oferă dreptul de folosință a unor bunuri mobile, mai exact autoturisme.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un contract de comodat?

Pentru ca un contract de comodat să fie valid din punct de vedere legal, acesta trebuie să bifeze în mod obligatoriu următoarele condiții:

 • Este predat spre folosință bunul care face obiectul contractului;
 • Atât comodantul, cât și comodatarul, au capacitatea de a întocmai acte de administrare atunci când se încheie contractul
 • Cele două părți implicate în cadrul acestei înțelegeri, trebuie să cadă de comun acord cu privire la termenii prevăzuți în contract. Acest lucru este esențial deoarece prin acest mod, este realizat acordul de voință, una dintre caracteristicile definitorii ale unui contract de comodat.

O întrebare destul de des întâlnită în rândul celor care urmează să semneze un astfel de contract, este legată de titlul de proprietate al bunului, mai exact, dacă comodantul trebuie să fie în mod obligatoriu proprietarul. Nu, titularul de drept al proprietății nu este relevant în acest caz, deoarece bunul este transferat prin contract doar pentru folosință, nu pentru deținerea proprietății.

În urma acordului celor două părți, după semnarea contractului, acesta intră instant în vigoare, fără să fie nevoie să îl înregistrezi la notariat sau alte organe fiscale.

Care sunt actele necesare pentru încheierea unui contract de comodat?

În funcție de tipul de contract de comodat pe care îl închei, vei avea nevoie de următoarele acte:

Pentru bunuri mobile sau imobile ai nevoie de următoarele acte:

 • Actul de identitate (comodat și comodatar);
 • Actul de proprietate;
 • Pentru persoane juridice: acte de funcționare.

 

Pentru darea în folosință a unui autovehicul sunt necesare următoarele acte:

 • Acte de identitate (comodat și comodatar);
 • Talonul și cartea de identitate a mașinii;
 • Certificat fiscal eliberat de DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale);
 • Pentru persoane juridice: act constitutiv, hotărâre AGA (Adunarea Generală a Acționarilor);
 • Opțional, în cazul în care comodantul deține un autovehicul prin contract de leasing, va fi nevoie de acordul firmei de leasing.

Când încetează un contract de comodat?

Există mai multe situații în care un contract de comodat poate să înceteze, și anume:

 • În momentul în care expiră termenul contractual;
 • Prin restituirea bunului împrumutat;
 • În cazul în care comodantul solicită restituirea bunului, înainte de termen;
 • Dacă nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute în contract;
 • În cazul în care comodatarul decedează.

Cine poate avea calitatea de comodatar?

În calitate de comodatar se poate afla orice persoană fizică, care intenționează să înființeze una din următoarele forme legale:

 • O societate comercială (SRL)
 • O întreprindere familială (IF)
 • O întreprindere individuală (II)
 • Un PFA

Fiecare formă legală de mai sus necesită un spațiu care să deservească drept sediu social, așadar, persoana care dorește să o înființeze trebuie să se orienteze în identificarea unui comodant care îi poate oferi acest bun în comodat.

 

Cine poate avea calitatea de comodant?

În mod intuitiv, comodantul este tot o persoană fizică, ce are dreptul de folosință a bunului pe care dorește să îl ofere în comodat. Asta înseamnă că, bunul oferit nu are voie să îi fie interzis prin lege sau contract. Totodată, așa cum am menționat și mai sus, comodantul nu este obligat să fie proprietarul respectivului bun, ci pur și simplu să aibă drept de folosință asupra lui.

Obligațiile și condițiile contractului de comodat

Ca în cazul oricărui contract, există drepturi, dar și obligații, de ambele părți. Așadar, este important să știm ce se aplică fiecărei părți și să avem un contract încheiat exact așa cum trebuie.

 

Obligațiile comodatarului

Persoana care primește în folosință bunul cerut, are următoarele obligații contractuale:

 • Să păzească și să conserve bunul împrumutat
 • Să folosească bunul împrumutat conform destinației sale
 • Să returneze bunul folosit la data scadentă, menționată în contract
 • Să repare bunul în cazul în care a fost avariat din vina sa

În cazul în care aceste obligații nu sunt respectate, este evident faptul că, există anumite consecințe de suportat de către comodatar. Dacă bunul este folosit cu altă destinație decât cea declarată în contract sau dacă nu îl returnează la data stabilită de comun acord, acesta trebuie să suporte cheltuieli de folosință. De asemenea, dacă bunul se pierde sau se deteriorează, în funcție de caz, acesta trebuie să răspundă pentru aceste fapte.

Comodatarul va răspunde juridic atunci când nu își respectă obligațiile contractuale și lucrurile nu pot fi conciliate la buna înțelegere.

Totuși, să spunem că bunul oferit în comodat are nevoie de anumite reparații care nu puteau fi prevăzute în momentul încheierii contractului. Ne gândim la repararea unei instalații, de exemplu. Comodatarul are dreptul de a îi fi restituite cheltuielile pe care acesta le-a investit în reparație, desigur, dacă reparația a avut loc de comun acord cu comodantul sau dacă, situația a presupus o urgență iar comodantul nu a putut fi anunțat în timp util.

Atenție, un aspect important este acela că în cazul pluralității de comodatari, fiecare persoană inclusă în contract este nevoită să răspundă solidar față de comodat.

Dacă te gândești să împrumuți bunul mai departe unei terțe persoane, e bine să afli de la noi că acest lucru este interzis. Bineînțeles, în cazul în care comodantul știe despre această intenție și este de acord ca bunul său să ajungă în folosința altei persoane, atunci este în regulă.

Obligațiile comodantului

Comodantul are și el o serie de obligații de care trebuie să țină cont atunci când decide să ofere bunul său altei persoane în drept de folosință.

 • Să restituie cheltuielile pentru lucrările care au fost efectuate asupra bunului (în măsura în care a fost înștiințat și au fost efectuate cu acordul său, sau dacă au reprezentat un caz de urgență)
 • Să plătească despăgubiri comodatarului în cazul în care nu i-a adus la cunoștință eventuale vicii ascunse ale bunului comodat, despre care avea cunoștință la momentul încheierii contractului

Întrebările tale au fost multe, suntem convinși de asta, însă avem certitudinea că acum ți-ai răspuns la fiecare în parte. Conceperea actelor necesare pentru deschiderea unei întreprinderi poate fi cel puțin provocatoare, însă cu informațiile de partea ta, nimic nu-ți poate sta în cale.

Știi ce înseamnă un contract de comodat, cum și când se încheie acesta, între cine și cine, care sunt actele necesare, în ce constau drepturile și obligațiile părților, cine poate fi comodant, dar și cine poate fi comodatar, care sunt tipurile de bunuri care pot fi împrumutate printr-un astfel de act și toate detaliile care te ajută la redactarea acestui contract.

Dacă ai ajuns până în acest punct al articolului, mai mult de jumătate din munca ta este deja depusă. Tot ce a mai rămas de făcut este să pornești în redactarea contractului de comodat, acum că ai toate informațiile la dispoziție. Dacă totuși îți dorești certitudinea unui lucru realizat impecabil, mai ales când vine vorba de acte, atunci contactează-ne și lasă contractul de comodat în grija noastră.

Îți dorim multă energie și cât mai multe reușite pe drumul antreprenorial pe care ai decis de acum înainte să-l urmezi.

Related posts