Scroll to top

Cash flow (Flux de numerar) – importanță, definiție & metodă de calcul


Organic Agency - noiembrie 4, 2022 - 0 comments

Cash Flow definiție: Ce este fluxul de numerar?

Conceptul de cashflow sau fluxul de numerar a devenit din ce în ce mai răspândit în sectorul de business, însă o mare parte dintre întreprinzători nu îi oferă importanța pe care o merită. Acest aspect poate afecta dezvoltarea afacerii și, în unele cazuri, poate duce chiar la faliment. Ce este cash flow-ul și care sunt cele mai importante aspecte ale acestui instrument?

Cash flow – ce înseamnă, mai exact? Diferența dintre încasările unei societăți și plățile pe care aceasta le face pe parcursul unei perioade de timp; monitorizarea unui flux de numerar se face pe parcursul unei luni, trimestru, semestru sau al unui an. Există companii în care monitorizarea cashflow-ului se realizează pe o perioadă mai mică de 30 zile.

Un aspect important de clarificat este diferența dintre venituri – încasări și dintre cheltuieli – plăți. Există situații în care veniturile nu sunt considerate monetare, spre exemplu: veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale și care, implicit, nu sunt considerate încasări. Amortizările sau cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt nemonetare, astfel că nu intră în categoria de plăți. Cheltuielile și veniturile nemonetare nu afectează cashflow-ul.

Ce înseamnă un cash flow pozitiv & negativ?

Cash flow pozitiv este atunci când, în perioada analizată, încasările depășesc plățile efectuate; aceasta este situația ideală, care poate oferi business-ului stabilitatea necesară dezvoltării și creșterii în perioada următoare. Cu toate acestea, un flux de numerar pozitiv și foarte crescut pentru o perioadă lungă de timp poate indica faptul că firma nu își folosește eficient resursele atrase pe termen scurt; în aceste cazuri se poate recurge la investiții, prin intermediul cărora compania să se dezvolte.

Cash flow negativ apare atunci când valoarea plăților efectuate de către companie depășește valoarea încasărilor. În cazul acesta, valoarea negativă trebuie finanțată de către antreprenor prin diferite mijloace, cum ar fi: credite bancare, linie de credite pentru capital de lucru, surse proprii, credit de la furnizor.

Cash flow formulă – Cum se calculează cash flow?

· încasări totale – plăți totale = flux de numerar
· încasări totale > plăți totale = flux de numerar pozitiv
· încasări totale < plăți totale = flux de numerar negativ

De ce este important Cash-flow-ul într-o afacere?

Fluxul de numerar reprezintă fundația pe care se sprijină afacerea; cu cât aceasta este mai solidă, datorită cashflow-ului pozitiv, cu atât mai mult afacerea se poate dezvolta și poate crește accelerat. Este recomandată previzionarea fluxului de numerar și monitorizarea constantă a acestuia. O modalitate eficientă și ieftină de cash flow management, este realizarea unui fișier Excel, cu toate veniturile/ cheltuielile previzionate, precum și cu încasările/ plățile efectuate; această metodă este ideală pentru companiile mici, proaspăt înființate.

Analiza flux de numerar. Beneficii urmarire cash flow

  • Estimarea procentului cu care poate scădea cifra de afaceri, astfel încât compania să fie măcar în dreptul pragului de rentabilitate;
  • Timp de reacție în cazul situațiilor neprevăzute;
  • Posibilitatea de estimare a spațiului de manevră în cazul apariției unui eveniment negativ major;
  • Analizarea ciclului de conversie a numerarului și implementarea diferitelor strategii care să permită generarea unui ciclu de conversie eficient;
  • Cunoașterea afacerii și identificarea oportunităților pentru dezvoltare.

De ce ajunge o afacere să aibă cash flow negativ?

Există diverse motive care pot cauza un cash-flow negativ, dar printre cele mai frecvente sunt:

· Veniturile generate nu reușesc să acopere cheltuielile generate;
· Durata de încasare a facturilor de la clienți este mai mare decât durata de achitare a facturilor către furnizori;
· În cazul existenței excedentului de numerar sunt finanțate investițiile pe termen lung din surse de finanțare atrase pe termen scurt; această practică pune presiune pe cashflow, iar afacerea nu mai dispune de suficiente resurse pentru a-și asigura capitalul de lucru;
· Din cauza lipsei de istoric, companiile start-up sunt nevoite să susțină unele cheltuieli în avans pentru a beneficia de serviciile sau produsele furnizorilor, ceea ce înseamnă că își încasează facturile ulterior, destabilizând astfel afacerea;
· Angajarea de resurse umane fără a exista o analiză cost beneficiu, care să ateste dacă afacerea poate susține încă un angajat.

Gestionarea și îmbunătățirea cashflow-ului:

· Întocmirea analizelor SWOT și STEP, pentru identificarea factorilor externi și interni care pot afecta activitatea companiei;
· Adoptarea unor strategii care să permită încasarea facturilor într-un termen mai scurt, astfel încât să existe cât mai multe rotații anuale ale stocurilor;
· Efectuarea plăților către furnizori după încasarea facturilor;
· Monitorizarea serviciilor și produselor pe centre de cost diferite, aspect care va evidenția serviciile și produsele cu cea mai mică marjă de profit, care ulterior pot fi înlăturate;
· Estimarea costului clienților; este indicat să se renunțe la cei care nu sunt profitabili;
· Respectarea și întocmirea unui buget pentru venituri și cheltuieli, astfel încât cheltuielile emoționale să fie eliminate;
· Oferirea de mici discount-uri celor care achită în avans; această practică eficientizează ciclul de conversie al numerarului, chiar dacă compania va încasa mai puțin.

Întocmire cash Flow

Cash flow – metoda directă
Reprezintă analiza fluxului de numerar; sunt utilizate datele istorice, înregistrate în situațiile financiare.

Cash flow – metoda indirectă
Are în vedere atât previzionarea fluxului de numerar, cât și analizării datelor istorice ale acestuia.

Tipuri de cash flow

Cash flow operațional

Reprezintă fluxul de numerar generat de activitatea de bază a companiei; mai exact, are în vedere diferența dintre încasările generate din activitatea din exploatare și plățile efectuate, care sunt necesare activității din exploatare;

Cash flow investițional

Reprezintă fluxul de numerar, pozitiv sau negativ, generat de societate din alte activități decât cele operaționale; compania poate investi o parte din resursele chiar și cu scop speculativ, în diferite active sau instrumente financiare prezente pe piețele de capital;

Cash flow de finanțare

Sunt incluse disponibilitățile bănești atrase pentru dezvoltarea sau finanțarea activității companiei, dar și numerarul care iese din societate sub forma dividendelor, dobânzilor, comisioanelor; monitorizarea și analizarea acestui tip de cashflow sunt esențiale, deoarece costul capitalului investit în companie joacă un rol definitoriu în stabilitatea afacerii.

În situația în care banii investiți în companie provin din surse proprii, antreprenorul poate adopta și implementa o strategie total diferită decât în cazul care banii provin dintr-un credit bancar sau alte împrumuturi, care generează dobânzi.

Profit vs Cash Flow

Fluxul de numerar pozitiv este mai important decât profitul; o companie poate să își desfășoare activitatea dacă nu generează profit, însă nu poate continua dacă nu generează suficient venit, încât să își poată acoperi cheltuielile; într-o asemenea situație ea poate intra în incapacitate de plată și, ulterior, în faliment.

Aprofundează subiectul: Citește mai mult despre profit

Exemple de Cash Flow

Cash flow operațional
Venituri (încasări) operaționale Cheltuieli (plăți) operaționale Cashflow
Denumire Sumă Denumire Sumă Pozitiv / Negativ
Vânzarea mărfurilor 4.500 Salarii 3.400 6.940
Servicii prestate 8.900 Chirie 2.700
    Utilități 360
TOTAL: 13.400 TOTAL: 6.460

  

Cash flow investițional
Venituri Cheltuieli Cashflow
Denumire Sumă Denumire Sumă Pozitiv / Negativ
Vânzare acțiuni   16.000 Achiziție sediu social 13.000 -1.500
    Achiziție echipamente 45.000
       
TOTAL: 16.000 TOTAL: 17.500

 

Cash flow de finanțare
Venituri Cheltuieli Cashflow
Denumire Sumă Denumire Sumă Pozitiv / Negativ
Creditare societate 10.000 Achitare credite bancare 7.500 5.000
Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 2.500    
       
TOTAL: 12.500 TOTAL: 7.500

Întrebări frecvente

Ce business-uri sunt afectate cel mai tare de nivelul fluxului de numerar?

În special cele aflate la început de drum și cele din sectorul retail, care sunt nevoite să efectueze plăți în avans sau își plătesc furnizorii mai repede decât își încasează facturile de la clienți.

Este necesar ca afacerile să își declare fluxul de numerar?

Depinde de situație. Într-o oarecare măsură, se poate analiza fluxul de numerar al unei afaceri folosind datele publice. În cazul anumitor parteneriate se recomandă un nivel ridicat de transparență, care să permită o analiză a fluxului de numerar.

Cum se menține cash flow-ul într-o afacere mică?

Se monitorizează continuu și se analizează în permanență indicatorii KPI, astfel încât să se poată acționa din timp în cazul unei situații neprevăzute. Un document Excel care să cuprinsă veniturile/ cheltuielile și încasările/ plățile, este un start promițător.

Related posts