Scroll to top

Bilet la ordin: Ce este și cum se utilizează?


Organic Agency - noiembrie 16, 2022 - 0 comments

Ce este biletul la ordin?

Biletul la ordin este un instrument financiar care obligă emitentul/debitorul să achite o sumă de bani în favoarea unui beneficiar/creditor. Acest instrument leagă două persoane aflate într-un raport juridic.

Biletul la ordin operează ca o ,,garanție”  sau ca o ,,promisiune viitoare de plată”, deoarece poate fi emis pentru a asigura îndeplinirea unei obligații și pentru a acoperi o răspundere viitoare, cum ar fi plata unei sume de bani. 

Calitatea de beneficiar o poate avea o atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică. De cele mai multe ori beneficiarul unui bilet la ordin este o instituție bancară.

Model bilet la ordin

Imaginea de mai sus reprezintă un model de bilet la ordin completat.

Bilet la ordin – Elemente

Elementele esențiale ale unui bilet la ordin sunt prevăzute de articolul 104 din Legea nr. 58/1934. Astfel, biletul trebuie să cuprindă următoarele:

 1. denumirea de bilet la ordin, redactată în textul titlului, în limba folosită pentru întocmirea sa; 
 2. promisiunea necondiționată de a plăti o sumă determinată;
 3. scadenţa; 
 4. locul unde trebuie să se facă plata; 
 5. numele beneficiarului căruia sau la ordinul căruia trebuie să se facă plata; 
 6. data şi locul emiterii; 
 7. semnătura emitentului;
 8. numele emitentului, respectiv numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice sau a entității care se obligă;
 9. codul emitentului, respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului.

Bine de știut:  Semnătura emitentului persoană fizică sau persoană juridică, sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului trebuie să fie olografă. În cazul în care locul plății lipsește, se consideră că plata se va face la domiciliul sau sediul social al instituției emitentului. Biletul la ordin căruia îi lipsește vreuna din mențiune prevăzute, cu excepția locului plății, a locului emiterii și a datei scadenței, nu are valoarea de bilet la ordin.  Dacă scadența nu este arătată, biletul la ordin va fi plătibil la vedere.

Bilet la ordin – Legislatie

Biletul la ordin urmează regulile prevăzute pentru cambie, iar reglementarea lui se află în aceeaşi lege care reglementează cambia, respectiv Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934 și ulterior modificată (,,Legea nr. 58/1934”). Deși asemănătoare, cambia prezintă un raport juridic între trei persoane. Biletul la ordin este prevăzut în Titlul II, respectiv la articolele 104-107 din Legea nr. 58/1934.

Cum obtii un bilet la ordin?

Biletele la ordin se eliberează clienților persoane fizice sau societăți comerciale de către banca unde acestea au contul deschis. Pentru eliberarea unui bilet la ordin trebuie să existe un raport juridic între două părți. 

Societatea X și societatea Y încheie un contract de livrare marfă. Astfel societatea X va completa un bilet la ordin reprezentând contravaloarea facturii emise/mărfii. La scadență societatea Y va putea încasa suma din titlu.

 

Ce inseamna bilet la ordin avalizat?

Prin bilet la ordin avalizat se înțelege situația în care o altă persoană numită avalist își asumă obligația de plată în aceeași măsură ca și emitentul. Avalistul poate fi atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică. 

În situația în care suma nu poate fi recuperată de la emitent în parte sau în totalitate beneficiarul se va îndrepta împotriva avalistului pentru plată. 

Spre exemplu, dacă emitentul biletului la ordin este un SRL care are un capital social fără valoare, atunci se poate cere avalizarea biletului la ordin de către un asociat care are profit. Un bilet la ordin avalizat în nume propriu înseamnă că emitentul garantează cu propria lui avere (fie bunuri mobile sau imobile).

 

Cum se utilizează un bilet la ordin?

În relațiile cu băncile, societatea care obține un împrumut poate garanta plata prin emiterea unui bilet la ordin în alb. 

Spre exemplu, între o societate comercială și o instituție bancară s-a încheiat un contract de credit. Pentru acordarea creditului, societatea, ca emitent, a fost obligată să constituie garanții  în favoarea beneficiarului (banca).  Una dintre garanții a fost emiterea unui bilet la ordin de către societate, pe care administratorul si asociații societății l-au completat și semnat. Deseori, în această situație se va emite un bilet la ordin în alb.

Biletul la ordin este imperfect, întrucât lipsește valoarea care trebuie plătită. Biletul la ordin este completat doar parțial, el conținând doar semnătura emitentului și avalistului, locul emiterii, locul plății și datele emitentului.

În relațiile cu partenerii comerciali, biletul la ordin poate garanta plata unui serviciu cum ar fi livrarea de produse. Aici intervin băncile care deservesc cei doi parteneri de afaceri. 

Eliberare bilet la ordin

Biletele la ordin, așa cum am menționat mai sus, pot fi obținute de la băncile partenerilor de afaceri, fie persoane fizice sau juridice. 

Spre exemplu, societatea A livrează mărfuri în valoare de 10.000 lei societății B. Decontarea se realizează în baza biletului la ordin emis de societatea B. Societatea A acceptă biletul la ordin și îl primește.  Ulterior, societatea A depune biletul la ordin la banca și încasează suma.

 

Încasare bilet la ordin

La scadență sau la ordinul beneficiarului se poate cere încasarea biletului la unitatea bancara unde acesta deține un cont deschis.

Dacă biletul la ordin este refuzat la plată beneficiarul poate solicita executarea silită a acestuia. La baza executării silite ca titluri executorii stau biletele la ordin emise de emitent. 

Dacă emitentul nu și-a respectat obligațiile de plata din lipsă de fondul bănești, societatea beneficiară va fi nevoită sa pună in executare biletele la ordin și să pornească executarea silita împotriva societății debitoare.

Completare bilet la ordin

Ca reguli generale observăm că mențiunile se vor face cu majuscule. Biletul la ordin poate fi completat de mână (cu pix de culoare neagră sau albastră) sau cu mijloace automate, prin dactilografiere.

Este important ca scrisul să fie cât mai citeț, în caz contrar vor exista impedimente în încasarea acestuia. Nu se va depăși spațiul alocat fiecărei rubrici, deoarece mențiunile înscrise nu pot fi modificate sau șterse.

 

Excepție:  În cazul în care numele emitentului depășește spațiul alocat pe titlu se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele și prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita spațiului special alocat. Acest lucru nu va atrage anularea biletului la ordin.

 • Rubrica STIPULAT se va completa cu la ordin sau la termen. Ca urmare a mențiunii „la ordin”  beneficiarul are ca termen de depunere a biletului la ordin în banca maxim 1 de  an la data emisiunii. Aceasta regulă nu se aplică biletelor la ordin emise cu data scadentă;
 • Rubrica SUMA se va completa suma în cifre, iar mai jos se va completa în litere;
 • Rubrica EMIS ÎN se va completa numărul de exemplare;
 • Rubrica MONEDĂ se va completa cu RON sau valută;
 • Rubrica LA ORDNUL se va completa cu denumirea beneficiarului;
 • Rubrica VALOAREA REPREZINTĂ se va completa temeiul în baza căruia se face plata (factură);
 • Rubrica EMITENT se va completa cu numele /denumirea celui care emite biletul la ordin, codul și IBAN-ul acestuia;
 • Rubrica IBAN POSESOR, se va completa cu datele de cont ale beneficiarului final. Beneficiarul final poate fi giratarul. Un bilet la ordin girat presupune că giratarul devine creditorul sumei menționate în titlu;
 • Rubrica GIRAT se va completa cu denumirea noului beneficiar;
 • Rubrica LOCUL PLĂȚII se va cu completa denumirea localității unde biletul la ordin va fi plătit;
 • Rubrica SCADENȚĂ se va completa data plății;
 • Rubrica DATA EMITERII se va completa data emiterii biletului la ordin;
 • Rubrica LOCUL EMITERII se va completa  cu denumirea localităţii unde a fost emis biletul la ordin;
 • Rubrica AVALIZAT se va completa cu datele acestuia și semnătura, dacă este cazul;
 • SEMNĂTURA emitent.

 

Anulare bilet la ordin

Potrivit art. 89 din Legea nr. 58/1943, biletul la ordin poate fi anulat în caz de pierdere, sustragere sau distrugere. Posesorul poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresată președintelui judecătoriei locului în care biletul la ordin este plătibil. 

În practică există numeroase situații în care biletul la ordin este pierdut ca urmare a transmiterii acestuia prin curier. Instanța va anula biletul la ordin și va publica hotărârea în Monitorul Oficial. Biletul la ordin va fi nul în mâinile oricărei persoane s-ar afla.

Cum poți să folosești în afacerea ta un bilet la ordin?

Firmele utilizează biletul la ordin pentru garantarea recuperării sumelor de plată atunci când partenerii de afaceri riscă să devină insolvabili. 

Pentru a beneficia de efectele acestui mijloc de plată, recomandam creditorilor să nu accepte bilete la ordin cu scadența îndepărtată. Acest lucru va întâmpina insolvabilitatea debitorului, cât și schimbarea semnăturilor reprezentanților legali.

 

Bilet la ordin – Avantaje si dezavantaje

Ca prim avantaj, biletul la ordin este un titlu executoriu. Dacă debitorul nu achită datoria creditorul se poate adresa executorului judecătoresc cu o cerere de executare silită numită ,,cerere executare silită bilet la ordin”. 

Mai mult, biletul la ordin poate fi folosit și sub formă de scontare. Astfel, beneficiarul poate încasa suma în avans. 

Ca dezavantaj, biletul la ordin poate fi refuzat la plată.

 

Cazuri de refuz la plată a unui bilet la ordin 

Principalul caz de refuz apare atunci când nu există disponibilități bănești în contul emitentului. Dacă emitentul nu asigură plata va fi înregistrat în Centrala Incidentelor de Plăți (incident major de plată).

Beneficiarul trebuie să prezinte biletul la ordin pentru plată, fie în ziua în care este plătibil (la o zi fixă sau termen), fie în maxim două zile lucrătoare de la scadență. 

Un alt factor care poate duce la refuzul biletului la ordin îl reprezintă completarea greșită/ilizibilă a câmpurilor esențiale, cum ar fi suma în litere.

 

Alte aspecte esențiale

În situația în care biletele la ordin sunt refuzate la plată, beneficiarul poate solicita executorului judecătoresc executarea silită a acestora. 

Debitorii pot contesta executarea în 5 zile de la comunicarea somațiunii. Potrivit art. 62 din Lege, instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura.

Related posts