Scroll to top

Bilanțul contabil al unei firme – Tot ce trebuie să știi


Organic Agency - noiembrie 18, 2022 - 0 comments

Ce este bilanțul contabil?

Bilanțul este un document contabil care prezintă sintetizat rezultatul activității desfășurate de o firmă și reflectă corelația dintre mijloacele economice și sursele de finanțare ale acestora la un moment dat.

Practic, bilanțul este o exprimare în cifre a activității unei firme la un moment dat (la sfârșitul anului).

Elementele bilanțului contabil

Bilanțul presupune o egalitate între Activ și Pasiv – cele două elemente ale sale.  

Activul bilanțului este format din valoarea tuturor mijloacelor (sau resurselor) economice de care firma dispune la un moment dat. Toate aceste resurse economice sunt exprimate în lei. 

Activele (mijloace economice) pe care o firmă le poate deține se împart în două mari categorii: 

 

Active imobilizate 

 • Cele mai importante Active imobilizate sunt mijloacele fixe, în care intră: clădiri, utilaje, aparate și instalații de lucru, mijloace de transport, toate fiind exprimate în lei la valoarea pe care o au în momentul întocmirii bilanțului.

 

Active circulante, dintre care amintim 3 mari categorii:

 • Stocurile de mărfuri, materii prime, materiale, piese etc. 
 • Valoarea facturilor emise către clienți dar neîncasate (Creanțe)
 • Sumele de bani existente în conturile bancare și în numerar

 

Pasivul însumează valoarea surselor de finanțare ale resurselor economice la momentul întocmirii bilanțului.

 

Sursele de finanțare se împart și ele în două mari categorii:

Datoriile sunt sume de bani sau valoarea exprimată în bani a unor bunuri și servicii primite din afara firmei. Aceste sume de bani trebuie returnate la o anumită scadență.

Iată câteva exemple de datorii pe care le poate avea o afacere:

 • Datorii către furnizorii de bunuri și servicii
 • Salariile și alte drepturi care trebuie achitate angajaților
 • Credite bancare, leasinguri, împrumuturi diverse
 • Impozite, taxe, contribuții datorate instituțiilor statului

 

Capitalurile proprii sunt sumele de bani puse la dispoziția firmei de către proprietarii acesteia. 

 • Capitalul social, de exemplu, face parte din capitalurile proprii ale firmei. 
 • Profitul pe care asociații sau acționarii nu îl repartizează la dividende se numește profit reinvestit și intră și el în categoria Capitalurilor proprii.

De ce este important bilanțul contabil?

Bilanțul contabil este o oglindă a afacerii tale. În bilanț găsești informații importante despre resursele de care dispune firma, despre datoriile pe care le are, despre profit și despre cum au evoluat în timp anumiți indicatori. 

Studiind cu atenție indicatorii bilanțieri, afli în ce direcții trebuie să acționezi dacă vrei să-ți dezvolți businessul sau dacă vrei să eficientizezi activitatea economică.

Astfel, este un bun instrument de management. Dar asta cu condiția să analizezi nivelul indicatorilor și cum au evoluat aceștia. 

Dacă până acum nu ai făcut această analiză poți planifica o discuție cu contabilul tău – el este în măsură să explice ce înseamnă și din ce se compune fiecare sumă înscrisă în bilanț. 

Ce funcții are bilanțul contabil?

Sunt, în principal, 3 funcții importante pe care le poate avea bilanțul:

 • Funcția de analiză economico-financiară

În calitate de proprietar al afacerii poți lua decizii bune dacă urmărești cum evoluează indicatorii din bilanț. Dacă urmărești acești indicatori și înțelegi mecanismele care îi influențează, vei ști ce pârghii să acționezi pentru a obține rezultate mai bune în perioada următoare.

Investitorii, înainte de a cumpăra o firmă sau de a investi capital în ea, se informează despre situația economico-financiară a afacerii din datele prezentate în bilanț. Pe baza indicatorilor bilanțieri se determină valoarea de piață a firmei, gradul ei de îndatorare, capacitatea de plată, viteza de rotație a stocurilor etc. – toți acești indicatori sunt importanți în luarea deciziei de a investi sau nu în acea societate comercială.

 • Funcția de generalizare a datelor contabile

Bilanțul se întocmește în baza balanței de verificare contabile. Deci o analiză a activității businessului poate fi făcută și în baza balanței contabile. Dar prin bilanț sunt centralizate informațiile de același fel pentru a reda mai simplu tabloul financiar al firmei. 

De exemplu, impozitul pe salarii, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate sunt evidențiate separat în balanța contabilă. Dar toate cele trei contribuții fac parte dintr-o categorie mai mare, aceea de datorii la bugete aferente salariilor. Iar analiza fiecărei contribuții în parte nu ar ajuta la nimic concret. 

Astfel e simplificat modul în care se exprimă situația financiară a afacerii.

 • Funcția de previziune 

Informațiile cuprinse în bilanț stau la baza previziunilor pe perioadele următoare. Având la dispoziție cifrele realizate într-un an poți prevedea cu cât poți crește vânzările, ce cheltuieli poți reduce, ce influență ar avea creșterile salariale, cum te-ar ajuta încasarea mai rapidă a facturilor, cât de mult te poți îndatora sau cum poți reduce gradul de îndatorare. 

Practic, pornești de la momentul zero, construiești o previziune pentru perioada următoare și vei ști clar unde trebuie să acționezi ca să obții rezultate mai bune.

Structura bilanțului contabil

Deși bilanțul conform definiției reflectă doar cele două elemente – Activul și Pasivul, totuși este un document mai amplu, format dintr-un set de formulare utile pentru analiza situației economice a societății. 

Iată care sunt cele mai importante formulare ce compun un bilanț contabil:

 • Bilanțul contabil propriu-zis. Aici sunt prezentate elementele de Activ și Pasiv la datele de 31 decembrie, împreună cu datele de la 1 ianuarie a aceluiași an. Vezi astfel pentru fiecare indicator de unde ai plecat și unde ai ajuns după un an.
 • Contul de profit și piedere. Aici sunt detaliate veniturile și cheltuielile realizate pe anul analizat și pe anul trecut. Poți vedea astfel cum a evoluat fiecare categorie de venit sau de cheltuială față de anul precedent.
 • Date informative. În această secțiune a bilanțului găsești o serie de indicatori prezentați ceva mai detaliat, mai amănunțit decât în bilanțul propriu-zis, dar totuși într-un mod mai generalizat decât în balanța contabilă.
 • Situația activelor imobilizate (adică mijloacele fixe). Este un formular în care se prezintă valoarea mjiloacelor fixe achiziționate în timpul anului, a celor casate sau vândute precum și amortizarea acestor active imobilizate.

 

Alături de formularele prezentate, la bilanț se mai atasează

 • o declarație a administratorului 
 • un raport de gestiune întocmit tot de administrator 
 • procesul verbal al adunării generale a asociaților/ acționarilor prin care se aprobă bilanțul și se repartizează profitul. 


Firmele mari
sunt obligate să atașeze la bilanț și alte anexe, cum ar fi Situația fluxurilor de numerar sau Situația capitalurilor proprii. De asemenea, au obligația să angajeze un auditor financiar care își exprimă opinia despre modul în care a fost întocmit bilanțul. Raportul auditorului face și el parte din anexele obligatorii pe care firmele mari le prezintă la bilanț.

Bilanțul contabil – Model

Formularul de bilanț contabil este publicat pe site-ul ANAF în fiecare an, la începutul lunii februarie, pentru anul care a trecut. 

Astfel, ultimul formular disponibil este cel apărut în februarie 2022 și a fost folosit de agenții economici pentru întocmirea bilanțului contabil pe anul 2021. Poți vedea aici formularul pentru anul 2021

Următorul formular va apărea în februarie 2023 și va fi folosit la întocmirea bilanțurilor pe anul 2022.

Caracteristicile bilanțului contabil

Spre deosebire de alte documente economice, financiare sau contabile, bilanțul prezintă următoarele caracteristici:

 • Activul este egal cu Pasivul – este egalitatea care definește bilanțul.
 • Toate elementele, atât cele de Activ cât și cele de Pasiv sunt prezentate în lei. indiferent că este vorba de stocuri, de o clădire sau de un utilaj, fiecare poziție bilanțieră este exprimată valoric.
 • Este prezentat la o anumită dată – în momentul încheierii anului. Bilanțul este ca o radiografie a situației financiare pe care firma o înregistrează la ora 24:00 a zilei de 31 decembrie.

 

Cum se analizează bilanțul contabil?

În baza informațiilor prezentate în bilanțul contabil se poate analiza amănunțit situația economică și financiară a firmei. Se pot calcula o serie de indicatori care arată cât de eficient lucrează firma cu resursele de care de care dispune.

 

Potrivit CECCAR (Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România) cele mai importante informații care se obțin din analiza unui bilanț sunt următoarele:

 • Lichiditatea Activelor

Prin lichiditatea activelor se înțelege capacitatea afacerii de a transforma mijloacele economice în bani. Altfel spus, lichiditatea exprimă cât de repede poate firma să obțină bani folosind stocurile, sumele de încasat, mijloacele fixe și alte resurse de care dispune la un moment dat.

 • Structura de finanțare

Sursele de finanțare a afacerii pot fi Datoriile (către furnizori, bugetul statului, bănci etc.) sau Capitalurile proprii (sumele aduse de asociați). Proporția în care firma atrage Datorii pe de o parte și Capitaluri proprii pe de altă parte determină structura de finanțare.

Datoriile vin asociate cu unele costuri (dobânzi în cazul creditelor sau împrumuturilor, prețuri de achiziție crescute la aprovizionări cu termen de plată mare, penalități în cazul întârzierilor la plată și altele)

Capitalurile proprii atrag plăți de dividende (dividendele sunt motivul pentru care un investitor alege să finanțeze o firmă)

Echilibrul între cele două tipuri de finanțări exprimă sănătatea financiară a firmei.

 

 • Valoarea contabilă și Valoarea de piață 

Te-ai întrebat cât ar plăti cineva dacă ai dori să vinzi firma ta? Valoarea firmei poate fi calculată matematic însă e foarte probabil să difere (mai mult sau mai puțin) de prețul real pe care îl va oferi un investitor.

Valoarea contabilă se calculează matematic pe baza indicatorilor din bilanț, astfel:

Valoarea contabilă = Active Totale – Datorii Totale

Dar într-o situație reală de stabilire a valorii firmei se ține cont și de factori care nu pot fi calculați matematic. Acești factori se referă la tendințele existente în piață, concurența, cererea și oferta, perspectivele domeniului în care activează societatea. 

Astfel că Valoarea de piață (adică prețul real pe care îl va oferi un investitor) poate fi mai mare sau mai mică decât Valoarea contabilă, în funcție de capacitatea afacerii de a realiza profit. 

 

Exemplu de bilanț al unei firme

Pentru a exemplifica modul de întocmire a bilanțului, îți prezentăm cazul unei firme listată la bursă. În continuarea formularelor care conțin cifre contabile, vei vedea și o serie de explicații amănunțite date de conducerea firmei:

👉 Vezi aici exemplu de bilanț contabil

 

Totuși, forma de prezentare nu este exactă cu formularul pus la dispoziție de ANAF, dar informațiile respectă în mare parte cerințele legale.

 

Întrebări frecvente

Când se întocmește bilanțul contabil?

Bilanțul se întocmește o dată pe an, cu informațiile contabile existente la data de 31 decembrie. 

Firmele care depășesc un anumit prag al cifrei de afaceri depun situații financiare semestriale, cu informațiile contabile la 30 iunie. Acest prag al cifrei de afaceri este în prezent 1.000.000 euro.

Toate societățile comerciale pot depune la finalul fiecărui trimestru situații financiare intermediare, cu datele contabile la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie. Aceste situații financiare se depun doar dacă firma dorește să ridice dividende realizate în trimestrul respectiv.

Atât situațiile financiare semestriale cât și cele intermediare (trimestriale) sunt denumite în practică „bilanțuri”, dar corect, riguros din punct de vedere contabil, există un singur bilanț și acela este anual, întocmit la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Observație: Legea permite, ca opțional, la cerere, unele societăți comerciale să aibă anul contabil diferit de anul calendaristic. Dar chiar și în situația aceasta, bilanțul contabil se întocmește tot o dată pe an.

 

Cine poate semna bilanțul contabil?

Spre deosebire de orice alte documente contabile, bilanțul poate fi semnat doar de un expert contabil autorizat. 

Ca excepție, legea permite ca bilanțul să fie semnat de conducătorul Biroului Contabilitate (când firma are un astfel de birou). Astfel, contabilul șef sau directorul economic al firmei poate semna bilanțul contabil chiar dacă nu are calitatea de expert contabil autorizat.

 

Unde se depunde bilanțul contabil?

În prezent, bilanțul se depune la ANAF, online, pe bază de semnătură electronică. 

Firmele care au o cifră de afaceri peste 10.000.000 lei au obligația să publice bilanțul și în Monitorul Oficial, prin intermediul ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului).

 

Ce se întâmplă daca nu depui bilanțul contabil?

Legea sancționează depunerea cu întârziere a bilanțului contabil astfel:

 • amendă între 300 – 1000 lei pentru întârzierea depunerii cu 1 – 15 de zile lucrătoare
 • amendă între 1000 – 3000 lei pentru întârzierea depunerii cu 16 – 30 de zile lucrătoare
 • amendă între 1500 – 4500 lei pentru întârzieri de peste 30 de zile lucrătoare


Cât timp se păstrează bilanțul contabil?

Termenul de păstrare a bilanțului contabil este de 10 ani. 

Related posts